Verloskundige Echoscreening Zevenaar      0316-712022


foto 1/20

foto 2/20

foto 3/20

foto 4/20

foto 5/20

foto 6/20

foto 7/20

foto 8/20

foto 9/20

foto 10/20

foto 11/20

foto 12/20

foto 13/20

foto 14/20

foto 15/20

foto 16/20

foto 17/20

foto 18/20

foto 19/20

foto 20/20

Combinatietest

In het begin van de zwangerschap kan er bij de combinatietest gekeken worden naar de kans op een kindje met het Syndroom van Down [ lees meer... ], Syndroom van Patau [ lees meer... ] en het Syndroom van Edwards [ lees meer... ].
Diaserie start De test bestaat uit een combinatie van twee onderzoeken:

  1. een bloedonderzoek bij de zwangere
  2. een echo van de nek van de baby

Nekplooimeting
De nekplooi is vocht net achter de huid bij de nek van de baby en is bij alle baby's tot zeker 14 weken aanwezig. Indien de nekplooi verdikt is (vanaf 3,5mm) bestaat er een verhoogde kans op een kindje met een ernstige afwijking. Dit kan een syndroom zijn maar bijvoorbeeld ook een ernstige hartafwijking of andere afwijkingen.
Via de volgende link kunt u meer lezen over de combinatietest.

Het onderzoek
Bij voorkeur vindt het bloedonderzoek rond de 10 weken plaats. Uw verloskundige of gynaecoloog weet hiervan en zal dit met u verder regelen.
Het echo-onderzoek kan plaatsvinden tussen de 11 en 14 weken zwangerschap, bij voorkeur tussen de 12 en 13½ weken. Tijdens dat echo-onderzoek zal de echoscopist vertellen waar zij naar kijkt en of er, mogelijk bijzonderheden zijn.

De uitslag
De uitslag wordt telefonisch door gegeven. Meestal de zelfde dag, soms de dag erna. Als het bloed nog geprikt moet worden is de uitslag binnen 1 tot 3 dagen bekend. Indien er een verhoogd risico is of er worden afwijkingen gezien, zal de zorgverlener ( uw verloskundige of gynaecoloog) direct ingelicht worden om de uitslag verder met u te bespreken. Op het moment dat er bij de echo een dikke nekplooi wordt gezien (vanaf 3,5 mm) of er worden andere afwijkingen gezien, zal dit direct medegedeeld worden. Het bloedonderzoek hoeft dan niet te worden afgewacht. In dat geval zal er zo snel mogelijk een afspraak gemaakt worden bij de afdeling prenatale diagnostiek van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen.

Vergoeding door zorgverzekeraar
Meestal moet de combinatietest zelf betaald worden. Soms, bij een uitgebreid pakket, wordt deze soms vergoed door de zorgverzekeraar.

Vervolgonderzoek na de combinatietest
Als er bij de combinatietest een verhoogd risico gevonden wordt mag er verder onderzoek gedaan worden. Deze vervolgonderzoeken worden altijd vergoed door de zorgverzekeraar.
Meer informatie over vervolgonderzoek vind u op pns.nl, de site over pre- en neonatale screeningen.

Syndroom van Down

Het syndroom van Down is een aangeboren afwijking. Het uit zich in een verstandelijke beperking en typerende uiterlijke kenmerken en bepaalde medische problemen (bijvoorbeeld een hartafwijking).

Het Down Syndroom wordt veroorzaakt door een extra chromosoom 21. Vroeger werd in de wetenschap gesproken over mongoloïde idiotie of mongolisme. Deze term wordt tegenwoordig niet meer gebruikt. Mensen met het syndroom van Down worden soms nog wel aangeduid met "mongool" hoewel het syndroom niets met mongolen te maken heeft.
Klik hier voor meer informatie over Syndroom van Down.

Syndroom van Patau

Het syndroom van Patau ofwel trisomie 13.
Bij dit syndroom is er een extra chromosoom 13 aanwezig. Het is een ernstige chromosomale aandoening met vaak overlijden voor de geboorte. Van diegenen die wel levend ter wereld komen, komt 82-85% in de eerste maand te overlijden, 85-90% wordt niet ouder dan een jaar.

Er zijn slechts vijf gevallen in de medische literatuur beschreven van patiënten met het syndroom van Patau die ouder werden dan tien jaar.
Typische kenmerken van deze aandoeningen zijn:

Syndroom van Edwards

Het syndroom van Edwards, ofwel trisomie 18, is een ernstige chromosomale aandoening.
Bij dit syndroom is er een extra chromosoom 18 aanwezig.
Door de ernstige aangeboren afwijkingen komen deze kinderen vaak net na de geboorte te overlijden. 90% van de kinderen overlijden het eerste levensjaar. Niet meer dan 1% haalt de 10 jaar.
Typische kenmerken van deze aandoeningen zijn: