Verloskundige Echoscreening Zevenaar      0316-712022

Overzicht evaluaties

Hieronder ziet u de door onze clienten ingevulde evaluaties.

Gemiddelde waardering  

Filter evaluaties en bereken opnieuw de gemiddelde cijfers.

Evaluaties selecteren vanaf t/m

De vanaf datum moet eerder of gelijk zijn aan de t/m datum.

In het VEZ werken verloskundigen die zich hebben gespecialiseerd in de foetale echoscopie. Naast het diploma dat zij hebben behaald worden zij jaarlijks getraind (hands-on trainingen). Daarnaast volgen zij ook nascholingscursussen en zijn er casuïstiek besprekingen. Hierin worden bijzondere bevindingen besproken. Er zijn richtlijnen voor de hoeveelheid echo's die een echoscopist jaarlijks minimaal moet maken. Alle verloskundigen werkzaam in het VEZ komen ver boven deze aantallen uit.

Doordat het VEZ een kleine organisatie is, zijn de lijnen kort en is snel overleg mogelijk.
Aangezien de verloskundige of gynaecoloog de cliënt naar het VEZ verwijst is ook hun tevredenheid van belang en zal altijd ook met hun mening rekening gehouden worden. Naar de tevredenheid van de cliënt en verwijzer zal begin 2013 ook gevraagd worden middels een evaluatieformulier.

Kwaliteitsjaarverslag

Ieder echocentrum is verplicht een jaarverslag te maken. Dit is een goede manier om de kwaliteit van een echocentrum aan te tonen. Het uiteindelijke jaarresultaat wordt opgeschreven in een kwaliteitsjaarverslag. Hierin staan onder andere:

  • Hoeveel afwijkingen zijn er opgespoord, hoeveel gemist?
  • Hoeveel mensen zijn er voor een uitgebreide echo verwezen en bij hoeveel daarvan was ook daadwerkelijk sprake van een afwijking?
  • Hoeveel mensen worden nogmaals gezien omdat de eerste echo niet volledig was?

De kwaliteit en hoeveelheid echo's worden geanalyseerd in een kwaliteitsjaarverslag.
Klik hieronder op het verslag dat u wilt zien of lees uitleg kwaliteitsanalyse combinatietest:

Uitleg kwaliteitsanalyse combinatietest

De eerste grafiek geeft met blauw de referentie aan (is de referentie van de FMF: fetal medicine foundation), en rood is de echoscopist, in deze Judith Snelder. dit rode balkje is korter.
Deze grafiek geeft de NT MoM met spreiding aan. NT MoM van de echoscopist is 0,94. De streefwaarde zit tussen de 0,9 en 1,1.
Dus: 0,94 is binnen de grenzen (in 2010 een waarde van 1,01).
Het balkje is aan weerszijde iets korter: spreiding tussen de NT-metingen van de echoscopist is iets kleiner dan in de referentie groep. Dit heeft geen directe betekenis. Verder kan er gezegd worden dat er tov de referentie groep iets krapper gemeten wordt (dus de NT's iets kleiner gemeten zijn dan in de referentie groep, het verschil is echter niet dusdanig dat er twijfel is over de kwaliteit van de meting: het ligt namelijk binnen de gestelde grenzen).

Bij de onderste grafiek heeft men het over een zwarte lijn van de FMF, dit is een rode lijn. De blauwe lijn is het gemiddelde van de echoscopist. De blauwe stippen zijn de "daadwerkelijke" CRL metingen.

Het aantal metingen (165 in 2009 en 209 in 2010 : hetgeen een goed aantal is voor analyse, daar het boven de 30 metingen dient te zijn), is altijd kleiner dan de referentie curve. Het is ook normaal dat men in deze grafiek een kleinere range ziet (dus wat minder cliënten met crl 75 mm; cliënten met crl < 45 mag niet gemeten worden, dus dat deel van de rode lijn is niet relevant).
De echoscopist zit mooi tegen de referentie lijn aan, het is geen probleem dat er bij een grote crl niet zoveel metingen verricht worden, de totale groep is ook niet zo groot als de referentielijn van de FMF.
De grafiek toont dat 'toevallig' de grote NT's bij iets hogere CRL's liggen, en dat de meeste cliënten gemeten zijn tussen de 50 en 65mm.

Heeft u een klacht? Onderstaand kunt u lezen hoe ons echocentrum hiermee omgaat.

Wij proberen natuurlijk het echo-onderzoek zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Maar mocht u toch nog vragen hebben, of twijfels. Of mogelijk bent u ontevreden over het onderzoek. Vertel het ons dan. Liefst zo snel mogelijk. Misschien is er sparke van een misverstand en kunnen we dat uit de weg ruimen.
Het kan soms lastig zijn u hierover te uiten. Dan kan het fijn zijn iemand mee te nemen om u te ondersteunen tijdens een gesprek.

Het is handig uw klacht met de echoscopist te bespreken die het onderzoek heeft gedaan. Als u contact opneemt zullen we dan ook proberen met deze persoon een afspraak te maken om alles rustig door te spreken.

Contact met VEZ
In eerste instantie kunt u contact opnemen met onze manager Judith Snelder.
Dit kan telefonisch: 06-2507 7086 of per mail: info@v-e-z.nl

Mocht een eerste gesprek of reactie onvoldoende opleveren en wilt u meer weten over uw rechten of wilt u advies of uw klacht met iemand anders bespreken? Neem dan contact op met een klachtenfunctionaris. Dit kan ook als u het prettig vindt om geholpen te worden bij het indienen van een klacht.
Klachtenfunctionarissen zijn onpartijdig. Zij bespreken met u waarover u ontevreden bent en wat u zou willen bereiken met u klacht. Zij adviseren u wat u kunt doen. Zij helpen u ook om het gesprek met ons aan te gaan als u dat moeilijk vindt. Of om een brief te schrijven over de klacht. De klachtenfunctionaris helpt u en ons om samen een oplossing te zoeken. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt is vertrouwelijk.

Contact met de klachtfunctionaris.
Het VEZ is aangesloten bij het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ).
U kunt contact opnemen met een klachtenfunctionaris via de CBKZ website.

De centrum manager of echoscopist probeert, eventueel samen met de klachtfunctionaris, uw klacht binnen zes weken af te handelen. Binnen deze periode ontvangt u van ons bericht wat we hebben gedaan met uw klacht.

Heeft u een geschil?
U kunt een geschil indienen bij de Geschilleninstantie Verloskunde.
Als u er met de centrum manager of de echoscopist en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of uw klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak.

Een klacht indienen kan bij de secretaris Geschilleninstantie Verloskunde:
Mw. E. van Machelenbergh, tel. 073-689 1890, Email: evanmackelenbergh@knov.nl.