Verloskundige Echoscreening Zevenaar      0316-712022

Vervolgonderzoek

Vervolgonderzoeken zullen altijd plaats vinden in de afdeling prenatale diagnostiek van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen of het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem.
Alle vervolgonderzoeken worden vergoed door de zorgverzekeraar. De kosten worden wel eerst afgetrokken van het eigen risico.

Vervolgonderzoek na de combinatietest
Als er bij de combinatietest een verhoogd risico gevonden wordt of er worden afwijkingen bij de foetus gezien, mag er verder onderzoek gedaan worden. Het gaat hierbij om de NIPT, GUO en of vlokkentest/vruchtwaterpunctie.

Vervolgonderzoek na de NIPT
Als er bij de NIPT een afwijkende uitslag komt is het vervolgonderzoek altijd een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie.

Vervolgonderzoek na de 20 weken echo
Als er bij de 20 weken echo iets bijzonders wordt gezien, of de echoscopist twijfelt, wordt er een Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek aangeboden (GUO). Daarnaast kan het zijn dat men na de GUO alsnog een bloedtest (NIPT) of een vlokkentest of vruchtwaterpunctie aangeboden wordt.

Klik hier voor meer informatie over uitgebreid echoscopisch onderzoek (GUO).
Klik hier voor meer informatie over de bloedtest NIPT.
Wilt u specifieke informatie klik dan hier voor vlokkentest of vruchtwaterpunctie.

Het maken van keuzes
Het is van groot belang dat aanstaande ouders goed worden begeleid bij het maken van keuzes over prenatale screening. Als ouders kiezen voor prenataal echo-onderzoek krijgen zij meestal te horen dat hun kindje, voor zover te zien op een echo, gezond is. Maar niet altijd. Wie een echo onderzoek laat doen om afwijkingen op te sporen bij de baby, loopt het risico dat er dingen gevonden worden waar men niet op bedacht is.

Cindy Cloïn en Hilmar Bijma hebben het boek Moeten Kiezen geschreven. Hierin delen ouders die het overkwam openhartig hun ervaringen. Artsen vertellen hoe zij denken over de invoering van de 20-wekenecho en de gevolgen hiervan. Daarnaast bevat dit boek veel praktische en inhoudelijke informatie over de 20-wekenecho en biedt het handvatten voor ouders en professionals uit de zorg.

Wilt u meer lezen over het afbreken van een gewenste zwangerschap, dan kan dit onder andere bij de stichting CZB.